Showing 1 - 1 of 1 for search: 'Nguyễn, Phanxicô Xaviê Văn Thuận, 1928-'