Text this: Tankar um räntans nedsättning å statsskulden och om creditens tillstånd