Text this: Bijdragen tot een vergelijkend overzigt van Nederlands zeevaart en handel