Text this: Tal on ungolomes uppöfvande i landtbruk ...