Text this: Tabel van de sommen welke verschuldigd zullen zijn, in geval de belasting op de bezittingen doorgast