Text this: Ontwerp van wet ter voorziening in de uitgaven die het gevolg kunnen zijn van den voordurenden staat van oorlog in het jaar 1832. Ontwerp van wet tot daarstelling van middelen tot dekking der buitengewone staats-behoeften voor 1832. Toelichting der ontwerpen van wet voorziening in de uitgaven, die het gevolg zouden kunnen zijn van eenen voortdarenden staat van oorlog in het jaar 1832, en tot daarstelling van middelen tot dekking van die behoeften