Text this: Catalog over det Romsdalske praktiske landhuusholdnings-selskabs bibliothek i midten of aaret 1844