Text this: Inleyding tot de negotie, om een volmaakt koopman te formeeren, of, Een nieuw tractaat over de boeken van rekening op dubbele partyen