Text this: Syne Maiesteyt van Engelandts antwoordt op de schriften ende propositien aen hem gepresenteert op Caresbroecx Casteel, op 't Eylant van Wight, den 24 december 1647 ...