Text this: Instructie oft onderwys daerop men zal verpachten, betaelen, ontfanghen, ende bestrecken die oude ende nyeuvve imposten