Text this: Nieuwe verbodt datmen egheene victuaillien, munitien, ende andere prouisien transporteren oft wech voeren en sal nae den vyanden