Text this: [Naedemael de jeghenwoordighe figuren hem refereeren tot den Placcarte ende ordonantie vander munte vanden iiij. augusti M.D.LXXXVI]