Text this: Instructie ghemaeckt by mijne heeren Staeten van Brabandt, achtervolghende der welcker men tellen sal allen de heerden van allen de schouwen, oefuens, asten, fournaysen, met den ploeghen binnen den lande van Brabant beuonde innen ende collecteren die impositie ....