Text this: Tal om förbindelsen emellan landtbruk, manufacturer, handel och sjöfart