Text this: Oförgripeliga tanckar om nödwändigheten af skogarnas bettre wård och ans i Finland ...