Text this: Förklaring öfwer åtskillige munt-och skrifteligen gjorde påminnelser och inkast emot de twänne i trycket utkomne skrifter