Text this: Några kännemärcken til nyttiga mineraliers eller jord- och bärgarters upfinnande ...