Text this: Anmaerkninger over Frankriges og Engellands fordeele og mangeler i henseende til handelen of andre kilder til landes magt og styrke