Text this: Extract uyt de resolutien van de ed. mog. heeren Gedeputeerde staten's lands van Utrecht