Text this: Reglement en ordonnantie voor het gilde of ambagt der brood-bakkers binnen de stadt 'sHartogenbosch