Text this: Hedendaagsche historie, of, Tegenwoordige staat van Afrika