Text this: Kongl. Maj:ts nådige land-tulls och accis-ordning