Text this: Påminnelser wid juris och oeconomiae adjuncten P.N. Christiernins Utdrag af dess foreläsningar, angående den i Swea rike upstegne wäxel-coursen