APA Citation

Nordencrantz, A. (1761). Historisk berättelse om de förändringar som sätten, til inkommande och utgående tullens betalande i Swerige, ifrån äldre tider undergådt, huru wida den sista förändringen 1743 ifrån caroliner til courant mynt, som är sedlar, jemte carolin-myntets afskaffande, bidragit til den höga wexel-coursen, samt huru wida utgående och inkommande tullens förnyandei riks-daler specie hädan efter kan bidraga til wexel-coursens fållande och silfwermynts återfående, emedan det warit et ibland de förnemsta medel, hwilket öfwer 500 år i detta riket brukadt warit, at få och behålla silfwermynt i landet. Stockholm: Tryckt hos Nyström och Stolpe.

Chicago Style Citation

Nordencrantz, Anders. Historisk Berättelse Om De Förändringar Som Sätten, Til Inkommande Och Utgående Tullens Betalande I Swerige, Ifrån Äldre Tider Undergådt, Huru Wida Den Sista Förändringen 1743 Ifrån Caroliner Til Courant Mynt, Som Är Sedlar, Jemte Carolin-myntets Afskaffande, Bidragit Til Den Höga Wexel-coursen, Samt Huru Wida Utgående Och Inkommande Tullens Förnyandei Riks-daler Specie Hädan Efter Kan Bidraga Til Wexel-coursens Fållande Och Silfwermynts Återfående, Emedan Det Warit Et Ibland De Förnemsta Medel, Hwilket Öfwer 500 År I Detta Riket Brukadt Warit, At Få Och Behålla Silfwermynt I Landet. Stockholm: Tryckt hos Nyström och Stolpe, 1761.

MLA Citation

Nordencrantz, Anders. Historisk Berättelse Om De Förändringar Som Sätten, Til Inkommande Och Utgående Tullens Betalande I Swerige, Ifrån Äldre Tider Undergådt, Huru Wida Den Sista Förändringen 1743 Ifrån Caroliner Til Courant Mynt, Som Är Sedlar, Jemte Carolin-myntets Afskaffande, Bidragit Til Den Höga Wexel-coursen, Samt Huru Wida Utgående Och Inkommande Tullens Förnyandei Riks-daler Specie Hädan Efter Kan Bidraga Til Wexel-coursens Fållande Och Silfwermynts Återfående, Emedan Det Warit Et Ibland De Förnemsta Medel, Hwilket Öfwer 500 År I Detta Riket Brukadt Warit, At Få Och Behålla Silfwermynt I Landet. Stockholm: Tryckt hos Nyström och Stolpe, 1761.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.