Text this: Academisk afhandling i svenska hushålls lagfarenheten om författningar till befrämjande af god hushållning vid jern och stål manufacturer