Text this: Tal, om folk-mängden i äldre och nyare tider