APA Citation

Wilde, A. (1761). Påminnelser wid de tankar om Swea rikes regeringssätt och grundlagar, och i synnerhet om höga öfwerhetens författningar angående censuren: Hwilka blifwit yttrade uti et år 1759 hos L.L. Grefing genom trycket utkommit arbete, under titel : Til Riksens Höglofl. ständer, församlade wid Riksdagen år 1760, en wördsam föreställning 2c. 2c : jemte någre til bemälte arbete lämpade utdrag af weckoskriften Ärlig Swensk. Stockholm: Tryckt hos Pet. Hesselberg.

Chicago Style Citation

Wilde, Anders. Påminnelser Wid De Tankar Om Swea Rikes Regeringssätt Och Grundlagar, Och I Synnerhet Om Höga Öfwerhetens Författningar Angående Censuren: Hwilka Blifwit Yttrade Uti Et År 1759 Hos L.L. Grefing Genom Trycket Utkommit Arbete, Under Titel : Til Riksens Höglofl. Ständer, Församlade Wid Riksdagen År 1760, En Wördsam Föreställning 2c. 2c : Jemte Någre Til Bemälte Arbete Lämpade Utdrag Af Weckoskriften Ärlig Swensk. Stockholm: Tryckt hos Pet. Hesselberg, 1761.

MLA Citation

Wilde, Anders. Påminnelser Wid De Tankar Om Swea Rikes Regeringssätt Och Grundlagar, Och I Synnerhet Om Höga Öfwerhetens Författningar Angående Censuren: Hwilka Blifwit Yttrade Uti Et År 1759 Hos L.L. Grefing Genom Trycket Utkommit Arbete, Under Titel : Til Riksens Höglofl. Ständer, Församlade Wid Riksdagen År 1760, En Wördsam Föreställning 2c. 2c : Jemte Någre Til Bemälte Arbete Lämpade Utdrag Af Weckoskriften Ärlig Swensk. Stockholm: Tryckt hos Pet. Hesselberg, 1761.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.