APA Citation

Smith, J., Sears, W. G., Lewis, F. E., Smart, E., & Pillsbury, G. C. (1903). O le Tusi a Mamona: O le tala na tusia i le lima o Mamona i papatusi ua Siitia mai mai papatusi a Nifae. Salt Lake City: Deseret News Co..

Chicago Style Citation

Smith, Joseph, William G. Sears, Frank E. Lewis, Edwin Smart, and G. C. Pillsbury. O Le Tusi a Mamona: O Le Tala Na Tusia I Le Lima O Mamona I Papatusi Ua Siitia Mai Mai Papatusi a Nifae. Salt Lake City: Deseret News Co., 1903.

MLA Citation

Smith, Joseph, et al. O Le Tusi a Mamona: O Le Tala Na Tusia I Le Lima O Mamona I Papatusi Ua Siitia Mai Mai Papatusi a Nifae. Salt Lake City: Deseret News Co., 1903.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.