Text this: Salloustiou philosophou peri theon kai kosmou. = Sallustii philosophi de Diis & mundo