Chăm sóc cho tim cu̓a quý vị kiêʾm soát bệnh tiêʾu đường số lưọʾng glucoza (đường) trong máu áp huyé̂t cholesterôn (mỡ).
Saved in:

Chăm sóc cho tim cu̓a quý vị kiêʾm soát bệnh tiêʾu đường số lưọʾng glucoza (đường) trong máu áp huyé̂t cholesterôn (mỡ).

Bibliographic Details
Corporate Author: National Diabetes Education Program (U.S.)
Format: Government Document Online Book
Language:Vietnamese
Published: [Bethesda, Md. : U.S. Dept. of Health and Human Services, National Diabetes Education Program, 2002]
Subjects:
Access:ONLINE VERSION
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!