Text this: Đồng bào di cư đến từ khắp nơi trên thế giới khi nhập tịch luôn hãnh diện là công dân hoa kỳ.