Text this: The Cambridge companion to Thomas Hardy /