Text this: The Cambridge companion to Thomas Reid /