Japanese literature reviewed /

Main Author: Richie, Donald, 1924-
Format: Book
Language: English
Published: New York ; Tokyo : ICG Muse, Inc., c2003.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • EARLY LITERATURE: Classical Japanese prose, an anthology
  • The Manýoshu
  • Otomo no Yakamochi
  • The Kokinshu
  • The Tosa Nikki
  • The Yamato Monogatari
  • The Utsuho Monogatari
  • The Kagero Nikki
  • The Konjaku Monogatari
  • The Genji Monogatari
  • The Okagami
  • The Matsura no Miya Monogatari
  • The Ryojin-hisho
  • Japanese tales and legends
  • The Poetic memoirs of the Lady Daibu
  • The Torikaebaya Monogatari
  • The Heike Monogatari
  • The Soga Monogatari
  • Four huts
  • Four travel diaries
  • Ippen
  • Zen monk poetry
  • Shotetsu
  • Ikkyu
  • The Kanginshu
  • EDO LITERATURE: Miyamoto Musashi
  • Ihara Saikaku
  • Matsuo Basho
  • Kanshi
  • Arai Hakuseki
  • Chikamatsu Monzaemon
  • Ogyu Sorai
  • Yamamoto Tsunetomo
  • Senryu
  • Ueda Akinari
  • Ryokan
  • Rengetsu
  • Chikamatsu Shigenori
  • MEIJI AND MODERN LITERATURE: Mori Ogai
  • Ito Sachio
  • Kunikida Doppo
  • Koda Rohan
  • Tokuda Shusei
  • Tayama Katai
  • Natsume Soseki
  • Nagai Kafu
  • Saito Mokichi
  • Santoka
  • Nagatsuka Takashi
  • Ogawa Mimei
  • Shiga Naoya
  • Izumi Kyoka
  • Tanizaki Juníchiro
  • Muro Saisei
  • Uno Koji
  • Akutagawa Ryunosuke
  • Sato Haruo
  • Yasano Akiko
  • Tsubota Joji
  • Yoshikawa Eiji
  • Uno Chiyo
  • Ibuse Masuji
  • Miyazawa Kenji
  • Yokomitsu Riichi
  • Kawabata Yasunari
  • Ozaki Kazuo
  • Ishikawa Jun
  • Sumii Sue
  • Yamamoto Shugoro
  • Koda Aya
  • Enchi Fumiko
  • Inoue Yasushi
  • Matsumoto Seicho
  • Ooka Shohei
  • Dazai Osamu
  • Oda Sakunosuke
  • Kinoshita Yuji
  • Oguma Hideo
  • Endo Shusaku
  • Abe Kobo
  • Yamasaki Toyoko
  • Yoshiyuki Junnosuke
  • Mishima Yukio
  • Tachihara Masaaki
  • Kaiko Takeshi
  • Komatsu Sakyo
  • Tanikawa Shuntaro
  • Yamazaki Tomoko
  • Ariyoshi Sawako
  • Tomioka Taeko
  • Atoda Takashi
  • Yamamoto Michiko
  • Tsushima Yuko
  • Oe Kenzaburo
  • Togawa Masako
  • Yoshimasu Gozo
  • Ikezawa Natsuki
  • Nakagami Kenji
  • Furui Yoshikichi
  • Nakayama Chinatsu.