Text this: Aischinou ho kata Ktēsiphōntos kai Dēmosthenous ho peri Stephanou logos