Text this: The Cambridge companion to Salman Rushdie /