Text this: Tal om Skånska stenkolsverket, dess upkomst, fortgång, och närvarande tillstånd